Visie

Altijd werken met de juiste aanpak

Gekeken naar doorlooptijd zit het grootste deel van de investering aan de voorkant van projecten. Een goed gepland project verdient zich terug.

Scroll

Onze visie

Traditioneel was infrastructuurontwikkeling gericht op de bouw, maar de wereld verandert snel. Wij geloven in een nieuwe rol, waarin we de regie nemen in het creëren van duurzame, intelligente en efficiënte infrastructuurnetwerken en zo continu nieuwe verbindingen mogelijk maken. We werken nauw samen met onze partners in planning en ontwikkeling en dragen bij aan kortere doorlooptijden en lagere kosten.

Onze focus ligt op innovatieve technologieën en toepassingen, wat resulteert in voortdurende modernisatie van bestaande en nieuwe infrastructuur. Hierdoor leveren we niet alleen wat is gebouwd, maar ook wat kan worden bereikt. En alleen door vanuit mogelijkheden te denken kunnen we samen de toekomst vormgeven.

Zo zien wij de keten

Wij helpen je met het projectmanagement voor het hele project of we leveren ons specialisme op onderdelen.

Implementation Management Implementation and/or management

Plan

Veel van wat wij doen zit in de voorbereiding van projecten. Wij zijn je verbindende schakel tussen alle partners en belanghebbenden en met de juiste afstemming en coördinatie bereiken we gezamenlijk jouw doel.

Build

In de uitvoeringsfase van projecten helpt het om kort op de bal te zitten en goed inzichtelijk te hebben wat de status van de realisatie is. Inzicht in de veiligheid, kwaliteit, doorlooptijd en budget geeft de mogelijkheid om, indien nodig, bij te sturen.

Run

Een project kan pas afgerond worden na de succesvolle overdracht en de bewezen werking van het netwerk. Validatie van de planning en realisatie is cruciaal. Pas dan kan het netwerk in beheer genomen worden om gereed te zijn voor het plan van morgen.

Continue vernieuwing

Een werkend netwerk heeft onderhoud en modernisaties nodig. Technologische ontwikkeling en veranderingen in de markt vragen om nieuwe projecten. Een infrastructuur netwerk eindigt niet in de beheer fase, maar begeeft zich in een levenscyclus waar de drie fases zich blijven herhalen totdat demontage plaatsvindt.

Onze partners

We kunnen niet overal goed in zijn, maar we kunnen wel zorgen dat de beste specialisten meehelpen. Voor specifieke juridische vraagstukken in onze projecten werken wij samen met Rechtsom Juristen. Om jouw projecten te besturen en de onderliggende processen en data te borgen, maken wij gebruik van de software van BlueLogiq.